KVALITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SE VYPLATÍ.

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Co je Bachova květová terapie (Bachovy esence).

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají člověku znovu uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům a připravenějšími na konflikty.

Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, nýbrž slouží jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobilo. Dr.Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají žádné vedlejší účinky. Nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr.Bacha podléhají tzv.vyššímu “Uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

Ilse Maly, Bachova květová terapie
Se svolením byly použity některé informace ze stránek www.bachovaterapie.cz (© Krystal Aquamarin s.r.o.)  

Článek Bachovy květy I. (Mgr. Zuzana Sommer Michalová)

Článek Bachovy květy II. (Mgr. Zuzana Sommer Michalová)

Článek Bachovy květy III. (Mgr. Zuzana Sommer Michalová)

50-000.228 Bachovy esence. Scleranthus – Chmerek roční (20ml)

Scleranthus – Chmerek roční Nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost.

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.229 Bachovy esence. Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý (20ml)

Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý Následky tělesných či duševních šoků a traumat. Snědek pomáhá překonat tento stav a osvobodit mysl od smutku.

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.230 Bachovy esence. Sweet Chestnut – Kaštan jedlý (20ml)

Sweet Chestnut – Kaštan jedlý Nejhlubší vnitřní zoufalství. Kaštan jedlý pomáhá přemoci beznaděje a navrací víru.

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.231 Bachovy esence. Vervain – Sporýš lékařský (20ml)

Vervain – Sporýš lékařský Přemíra entuziasmu.345

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.232 Bachovy esence. Vine – Vinná réva (20ml)

Vine – Vinná réva Silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními.

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.233 Jednotlivé esence (20ml) Walnut – Vlašský ořech

Walnut – Vlašský ořech
Cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí.

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.234 Jednotlivé esence (20ml) Water violet – Žebratka bahenní

Water violet – Žebratka bahenní
Samotářství, dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní.

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.235 Jednotlivé esence (20ml) White Chestnut – Bílý kaštan

White Chestnut – Bílý kaštan
Neustále kolující tíživé myšlenky v hlavě, vnitřní samomluva.

Cena:
305.00 Kč
Koupit

50-000.236 Bachovy esence. Wild Oat – Sveřep větevnatý (20ml)

Wild Oat – Sveřep větevnatý Nespokojenost, nenalezení svého pravého životního poslání.

Cena:
305.00 Kč
Koupit
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |