KVALITNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ SE VYPLATÍ.

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Co je Bachova květová terapie (Bachovy esence).

Tvoří ji 38 výtažků z různých květů a rostlin. Pomáhá člověku zvládnout nejrůznější záporné emoce, harmonizovat mysl a tím i nastartovat přirozenou obranyschopnost organismu.

Květové esence pomáhají člověku znovu uvolnit zablokovanou životní energii a uvést ji opět do pohybu. Každý nezpracovaný problém, všechny starosti, strachy a bolesti z minulosti, které člověk utrpěl či někomu způsobil, blokují životní energii a oslabují připravenost člověka postavit se na odpor škodlivým zevním vlivům. Květové esence pomáhají lidem k celostnímu pohledu na věc a způsobují, že se pak stávají otevřenějšími, schopnějšími lépe čelit negativním vlivům a připravenějšími na konflikty.

Květy nemají za úkol vyzmizíkovat psychické a tělesné symptomy, nýbrž slouží jako pomocný prostředek k překonávání toho, co tyto symptomy způsobilo. Dr.Bach byl hluboce přesvědčen, že každý člověk má ve svém životě určení nebo úkol, který se rozhodl splnit. Jestliže nedochází k uskutečnění této vnitřní a vnější úlohy, mohou vznikat psychická nebo tělesná onemocnění, anebo se mohou přihodit jiné, těžké životní situace. Květové esence pomáhají člověku znovu uvést do souznění tělo, duši i ducha a jsou mu jedinečným zdrojem pomoci k životu v harmonii se svým Já.

Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají žádné vedlejší účinky. Nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, a proto nemůže způsobit žádné škody. Tato terapie nepotírá to negativní, co v člověku je, nýbrž podporuje jeho pozitivní potenciál. Vysoké kmitání, vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle Dr.Bacha podléhají tzv.vyššímu “Uspořádání“ se přenáší také na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonání problémů, výzev života a podporuje zdraví.

Ilse Maly, Bachova květová terapie
Se svolením byly použity některé informace ze stránek www.bachovaterapie.cz (© Krystal Aquamarin s.r.o.)  

Článek Bachovy květy I. (Mgr. Zuzana Sommer Michalová)

Článek Bachovy květy II. (Mgr. Zuzana Sommer Michalová)

Článek Bachovy květy III. (Mgr. Zuzana Sommer Michalová)

50-000.122 Jednotlivé esence (10ml) Oak – Dub lesní

Oak – Dub lesní
Silný pocit zodpovědnosti, vedoucí k neustálému zdolávání překážek.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.123 Bachovy esence. Olive – Oliva (10ml)

Olive – Oliva
Trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.124 Jednotlivé esence (10ml) Pine – Borovice lesní

Pine – Borovice lesní
Pocity viny, výčitky.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.128 Jednotlivé esence (10ml) Scleranthus – Chmerek roční

Scleranthus – Chmerek roční
Nerozhodnost, vnitřní nevyrovnanost.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.130 Jednotlivé esence (10ml) Sweet Chestnut – Kaštan jedlý

Sweet Chestnut – Kaštan jedlý
Nejhlubší vnitřní zoufalství.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.131 Jednotlivé esence (10ml) Vervain – Sporýš lékařský

Vervain – Sporýš lékařský
Přemíra entuziasmu.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.132 Jednotlivé esence (10ml) Vine – Vinná réva

Vine – Vinná réva
Silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.134 Bachovy esence. Water violet. Žebratka bahenní (10ml)

Water violet – Žebratka bahenní
Samotářství, dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní.

Cena:
280.00 Kč
Koupit

50-000.135 Bachovy esence. White Chestnut – Bílý kaštan (10ml)

White Chestnut – Bílý kaštan
Neustále kolující tíživé myšlenky v hlavě, vnitřní samomluva.

Cena:
280.00 Kč
Koupit
Stránky: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |